Det gamla lokstallet vid utfarten till Grötö i Lysekil är nu borta. Inte är det väl egentligennågon stor sorg, och huset var en säkerhetsrisk för folket på järnvägen och ett hinder för användningen av stora maskiner för spårskötseln. Redan någon dag efter att lokstallet hade tagits bort så användes en större underhållsmaskin än tidigare på spåret, och enligt den rivningsansvarige på Banverket så kunde en sån tidigare inte parkeras vettigt då den inte tog sig förbi vid lokstallet.
Jag tog några bilder på lokstallet före, under och efter rivningen:
1: Mest exteriörbilder, tagna 080110.
2: Mest interiörbilder, tagna 080410
3: Rivningen, tagna 080910.
4: Den tomma platsen, tagna 080925
5: Ett par bilder på när grundstenarna forslas bort, tagna 080930
Bilderna finns att se på lokstallet.fjallstal.se